SI
080 88 09 080 88 09

Strateški svet

Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič je decembra 2014 imenoval Strateški svet, katerega naloga je usmerjanje in potrjevanje projektne aktivnosti »Jezera v Šaleški dolini«. Svet je sestavljen iz kompetentnih strokovnjakov in se po potrebi širi z novimi člani.

Člani strateškega sveta so:

 • Bojan Kontič, predsednik,
 • dr. Franc Žerdin, namestnik predsednika,
 • Karla Sitar,
 • mag. Milena Pečovnik,
 • Mojca Ževart,
 • Slavko Hudarin,
 • mag. Marko Mavec,
 • mag. Drago Potočnik,
 • Urška Gaberšek,
 • Vasja Čretnik,
 • Marko Govek,
 • mag. Branka Gradišnik,
 • Jan Škoberne,
 • Špela Šeliga,
 • Anton Brodnik,
 • Marjan Klepec in
 • Marko Pritržnik.