SI
080 88 09 080 88 09

Projektni svet

Naloga projektnega sveta je načrtovanje in izvajanje posameznih aktivnosti in priprava gradiva za strateški svet. 
Člani projektnega sveta so:
 • dr. Franc Žerdin,
 • Karla Sitar, 
 • Alenka Rednjak,
 • mag. Drago Potočnik,
 • mag. Marko Mavec, 
 • mag. Milena Pečovnik,
 • Špela Šeliga, 
 • Jan Škoberne,
 • Slavko Hudarin, 
 • mag. Saša Sevčnikar,
 • mag. Branka Gradišnik,
 • Marko Govek,
 • Mojca Ževart in 
 • Urška Gaberšek.