SI
080 88 09 080 88 09

O projektu

V Šaleški dolini so tri jezera, katerih potencial ni dovolj izkoriščen v smislu razvoja turizma ter drugih poslovnih priložnosti. Zaradi narave njihovega nastanka je še posebej pomembno, da bo nadaljnji razvoj območja dejavnosti trajnostno naravnan in da bodo okoljski, socialni ter ekonomski vidiki med sabo uravnoteženi in skrbno načrtovani.

V letu 2014 je Mestna občina Velenje izdelala dokument z naslovom »Programska zasnova območja velenjskega in škalskega jezera«, v okviru katerega je bila za nekatere predele ob jezerih nastavljena zasnova novih dejavnosti in za nekatere od njih tudi pridobljeno gradbeno dovoljenje. Z namenom dopolnjevanja vsebin želimo v Mestni občini Velenje k sodelovanju privabiti čim širši krog strokovnjakov ter laično javnost tako iz lokalnega okolja kot tudi širše. 

Z različnimi dejavnostmi želimo v obdobju enega leta pridobiti dovolj informacij, na podlagi katerih bomo izdelali strateški dokument, s katerim bomo usmerjali nadaljnji razvoj območja in si prizadevali pridobiti investitorje za načrtovane projekte.