SI
080 88 09 080 88 09

Konference in gradiva

Razvoj turistične destinacije »Jezera Velenja«

Ugotovitve in sklepi v zvezi z razvojem turistične destinacije »Jezera Velenja«  

Razvojne priložnosti velenjskih jezer, 14. maj 2015

Mestna občina Velenje je 14. maja 2015 v Velenju organizirala konferenco o nadaljnjem razvoju in priložnostih velenjskih jezer. Na konferenci so sodelovali priznani strokovnjaki z ministrstev in lokalnih podjetij. Med drugim so razpravljali tudi o strategiji razvoja turizma v Sloveniji ter o okoljskih in prostorskih vidikih velenjskih jezer. 

1. sklop: Strategija razvoja turizma v Sloveniji. Je tudi območje velenjskih jezer lahko zgodba o uspehu?

2. sklop: Okoljski in prostorski vidiki trajnostnega razvoja velenjskih jezer

3. sklop: Management turističnih destinacij ali kako iz lokalne priložnosti ustvariti globalno znamko