SI
080 88 09 080 88 09

Analiza stanja

Pridobivalni prostor Premogovnika
Pridobivalni prostor Premogovnika
Napoved pogrezanja
Napoved pogrezanja

Velenjska jezera se nahajajo na območju pridobivanja premoga. Z namenom obvladovanja dogodkov v pridobivalnem prostoru izvajajo v Premogovniku Velenje stalno opazovanje premikov površja in ključnih objektov. V zadnjih štirinajstih letih se je Velenjsko jezero poglobilo za 8,3 metra in povečalo za 5,6 hektarje. Škalsko jezero je izgubilo 1,2 metra globine in se zmanjšalo za 3.377 kvadratnih metrov.

Premogovnik Velenje vsako leto izdela napoved premikov površja, ki je osnova za načrtovanje sanacij na površini. Izdelana je že napoved premikov do leta 2021. Prognoza napoveduje, da bo leta 2023 površina Velenjskega jezera več kot 149 hektarov. 

V Šaleškem pojezerju je 60,8 odstotkov gozda, 29,1 odstotkov kmetijskih površin, 4,4 odstotkov voda in 5,7 odstotkov pozidanega in neuporabnega zemljišča. V 15-metrskem pasu ob vodotokih večina zemljišč predstavlja gozd – 74 odstotkov, njiv ni, travnikov pa je skoraj polovica manj kot je delež v celotnem pojezerju.

Rezultati analiz kopalne vode v Velenjskem jezeru za leto 2014 so pokazali, da je voda primerna za kopanje. 

Na južni in jugozahodni obali Velenjskega jezera prevladujejo stavbna zemljišča, namenjena za šport in rekreacijo, gradnjo namestitvenih kapacitet in prireditve. Na tem mestu se trenutno nahajajo kinološko društvo, avtokamp, prireditveni prostor, športna igrišča, restavracija, vrtičkarsko naselje Kunta Kinte in golf igrišče. Na preostalem območju ob jezeru so sprehajalne, kolesarske, konjeniške in tematske poti, rekreacijske naprave in kmetijske površine. Del območja je zavarovan zaradi rudniških ugreznin.

Eden najpomembnejših dejavnikov razvoja območja v prihodnosti je tretja razvojna os, ki bo potekala v neposredni bližini jezer.

Analiza vode jezera