SI
080 88 09 080 88 09

Razvojne priložnosti

Velenjska jezera ponujajo številne razvojne priložnosti. Leta 2014 smo se v Mestni občini Velenje odločili za pripravo programske zasnove, s katero postavljamo temelje novih dejavnosti ob velenjskih jezerih. K snovanju razvojnih priložnosti so vabljeni tako strokovnjaki kot laična javnost. V enem letu bomo skušali pridobiti dovolj smernic za izdelavo strateškega dokumenta. Smernice pa nam bodo pomagale tudi pri nadaljnjem razvoju območja. S skupnimi močmi bomo ustregli pričakovanjem občanov, željam turistov in ciljem investitorjev.

Prva konferenca »Razvojne priložnosti Velenjskih jezer« je že za nami. Konference pa bomo izvajali tudi v prihodnje.

Eden najpomembnejših dejavnikov razvoja tega območja je tudi tretja razvojna os, ki bo potekala v neposredni bližini jezer. S tem bo lokacija velenjskih jezer postala turistom še dostopnejša in privlačnejša.

Pomemben dejavnik za razvoj turizma pa so tudi investitorji. V kolikor ste zainteresirani za sodelovanje, nam pišite na elektronski naslov info@velenje.si, da se dogovorimo za termin sestanka in preverimo možnosti sodelovanja.