SI
080 88 09 080 88 09

Zgodovina

Šaleška jezera so posledica izkopavanja lignita, ki ga v Šaleški dolini izkoriščamo že sto štirideset let. Premogovniške ugreznine so nastale sredi kotlinskega dna Šaleške doline, ki je bilo pred tem v veliki meri v kmetijski rabi, delno pa seveda tudi poseljeno. Tam, kjer so danes jezera, je bilo več podeželskih naselij, ki so delno ali v celoti izginila (Škale, Družmirje, Preloge). Podoba doline se zaradi premogovništva še vedno spreminja, prav tako se spreminjajo tudi šaleška jezera. Najgloblje dele te kotanje je napolnila voda in nastala so tri jezera (Škalsko, Velenjsko in Šoštanjsko ali Družmirsko).

Jezera, ki jih napajajo potoki, so dobila imena po naseljih, ki so se morala umakniti ojezerjevanju (Škalsko, Družmirsko), oziroma po mestu, ki je zaradi premogovništva postalo objezersko naselje (Velenjsko).

Prvo je med Šaleškimi jezeri nastalo Škalsko jezero, ki se je začelo oblikovati že pred drugo svetovno vojno. Družmirsko jezero se je sredi istoimenskega polja pojavilo najkasneje. Nastajati je pričelo leta 1975.

Četrto jezero (Gaberško) je v začetni fazi nastajanja.

 

Delno povzeto po: E. Šterbenk, M. Ževart, R. Ramšak (2004), Jezera, o katerih bomo še slišali - Šaleška jezera. Geografski obzornik 1/2004. Zveza geografskih društev Slovenije. Ljubljana. str. 4 - 12.