SI
080 88 09 080 88 09

O jezerih

Na območju Mestne občine Velenje se nahajata dve jezeri: Velenjsko in Škalsko jezero. Nastali sta kot posledica podzemnega izkopavanja lignita v Šaleški dolini. Škalsko jezero je starejše, saj se je začelo oblikovati že pred drugo svetovno vojno. Njegova oblika je bolj ali manj dokončna, saj so v tem predelu doline lignit že prenehali izkopavati.

Podoba Velenjskega jezera se zaradi premogovništva še vedno spreminja. Je osemkrat večje od Škalskega, med večjimi v Sloveniji in globlje od Blejskega in Bohinjskega jezera. 

Ob jezerih so našle svoj prostor številne športno-rekreativne in prostočasne dejavnosti. Velenjsko jezero je postalo po ureditvi Velenjske plaže zelo obiskano. Obiskovalci se lahko po jezeru vozijo s pletno, jadralnimi deskami ali SUP-i. Ob Škalskem jezeru so urejene poti za kolesarjenje, tek, konjeništvo in sprehajanje